לודאים הינו ארגון הפועל ברחבי העיר והסביבה בנושאי חינוך, רווחה, חסד, תורה והתיישבות
מתוך תחושת שייכות ושליחות למשימה הלאומית בעיר לוד.

לודאים הינו ארגון גג מבית היוצא של הגרעין התורני בלוד והמרכז לחינוך וחברה בלוד

הארגון מפעיל עשרות מפעלים בעיר לוד במשך למעלה מעשור.

תורה

התיישבות

חינוך

חברה