שכונה שנבנתה לפני כ-40 שנה על ידי בוני העיר לוד, קולטת כעת זוגות חדשים שיחד קובעים את ביתם בשכונה ובונים קהילה. המשפחות זוכות להנות מבית מרווח וקהילה מדהימה, ופועלות ביחד לחיזוק הפעילות, לחיזוק בתי הכנסת בשכונה ולפיתוח הקהילה המתחדשת.