בשנים האחרונות  זכינו  יחד עם ארגון 'טהרת הבית'  להשלים את פרויקט מקווה הטהרה לנשים בשכונת רמת אשכול.

המקווה נבנה בסטנדרט גבוה ומזמין את נשות השכונה והעיר לעשות שימוש במקום, על מנת לחזק את שרשי הטהרה וההתיישבות בשכונה ,מתוך מתן תחושת נעימות ומשפחתיות.

המקווה נחנך במהלך שנת תשפ"א וב"ה כיום הוא פעיל ומשרת בעיקר את נשות צפון העיר. המקווה נבנה לע"נ יהודה ורנר ומהווה עוד נדבך בהתיישבות בעיר.