נווה זית

השכונה הוותיקה במרכז העיר, בה צמחה הקהילה הראשונה.

חיים חיי מעורבות עם השכנים מכלל האוכלוסייה, פעילים בתחום הערבות ההדדית בשכונה,
בפיתוח גינה קהילתית, בהקמת הרכב מוזיקלי שפעיל בקביעות בבית האבות בשכונה.