תלמוד תורה בנים

זכינו והתלמוד תורה פותח את שנתו השמינית ב"ה עם כ- 280 תלמידים. לראשונה אנו זוכים לראות בוגרים לתלמוד תורה הפזורים במוסדות חינוך שונים בעיר ומחוצה לה.. ביום ירושלים נכנסו בני עוולה ושרפו 3 כיתות בתלמוד תורה. אנו כדרכנו ראינו את יד ה' בדבר וזכינו לצמוח גם מתוך הקושי. בהליך בזק שופץ מבנה התלמוד תורה וקול התורה חזר להופיע ביתר שאת וביתר עוז. ההבנה כי התלמוד תורה היה בליבו של הברור הלאומי היא זכות וחובה קדושה שליוותה אותנו בסיום שנת תשפ"א ובהתחלת שנת תשפ"ב ומילאה אותנו בתעצומות נפש. לקראת שנה"ל תשפ"ב עבר הת"ת לבנים למשכן חדש בשכונת גני איילון. בעזרתה של עיריית לוד קיבל התלמוד תורה מבנה חדש שיאפשר צמיחה נוספת וגידול מבורך.