הגרעין התורני בלוד והמרכז לחינוך וחברה בלוד מקיימים קהילות שונות ברחבי העיר לוד שעוסקות בעשייה חברתית, בחסד, בהתיישבות וקהילתיות.